غلامرضا شمس, نویسنده در دبستان و پیش دبستانی غیر دولتی طاها